Skip to main content

VI SKYDDAR ERA VÄRDEN

SLITAGE & KORROSION

Underhållsteknik Nord AB erbjuder en hel värld av skyddande produkter.

Inom industrin finns svåra miljöförhållanden med angrepp på komponenter och strukturer
som kan försämra anläggningens tillförlitlighet, säkerhet och lönsamhet.

Chestertons effektiva ARC produkter har överlägsna egenskaper som motverkar erosion, korrosion, nötning och
kemikalieangrepp både på metall- och betongytor.

De skyddande beläggningarna i Chestertons
ARC-serie har låg halt av VOC, 100 % torrhalt och skonar sådana ytor i industriella miljöer.

UNDERHÅLLSTEKNIK NORD AB

Officiell distributör av Chesterton i Norr- och Västerbotten.

METALL

ARC produkter för metall reparerar,
återuppbygger och skyddar all industriell
processutrustning och alla konstruktioner mot
nötande, korrosiva och kemiskt aggressiva miljöer.

  • Ger långtidsskydd
  • Ökar utrustningens livslängd
  • Minskar stilleståndstiden
  • Minskar behovet av reservdelar
  • Förenklar underhållsrutinerna

BETONG

ARC produkter för betong reparerar,
återuppbygger och skyddar alla betongkonstruktioner
mot nötande, korrosiva och kemiskt
aggressiva miljöer.

  • Ger långtidsskydd
  • Eliminerar behovet av kostsam strukturell återuppbyggnad
  • Förbättra säkerheten och minska miljöfaror
  • Förenklar underhållsrutinerna
  • Minskar stilleståndstiden

Ladda hem våra produktspecifikationer:

SE EN DEL AV VÅRA PRODUKTER

Chesterton Produkter

KONTAKTA OSS

Välkommen att kontakta oss på Slitage & Korrosion.
Vi är här för att dela med oss av och svara på alla dina frågor. Oavsett om det gäller nya eller pågående projekt, funderingar eller andra ärenden ser vi fram emot att höra från dig och berätta mer om hur vi kan stödja ditt företag.

TOBIAS HOLMSTRÖM
Försäljning & Chesterton
+4670 – 345 57 52

Mail

HÖKEN

HELHETSSYN

Helhetssyn är den första av våra grundvärderingar och den värderingen är först för oss eftersom vi tror att med en bra Helhetssyn så är det enklare för alla att kunna fatta rätt beslut. För oss leder vår Helhetssyn till att vi bättre förstår våra kunder och de utmaningar vi tillsammans ställs inför. Den förståelsen av helheten tillsammans med våra omfattande kompetens och stora engagemang gör att vi kan hjälpa till utifrån många perspektiv för att ge en så bra och komplett lösning som möjligt. Därför arbetar vi aktivt med att söka och sprida Helhetssyn både inom vår egen organisation och tillsammans med våra kunder och samarbetspartners i ett större Vi.

ÖDMJUKHET

För oss betyder Ödmjukhet att man är mjuk inför ödet. Alltså att man tar det man ställs inför på ett mjukt sätt med medmänsklighet och respekt och att man aktivt väljer att fokusera på det man kan förändra och bidra med.
Vi verkar i en väldigt föränderlig värd vilket förutsätter hög flexibilitet och förändringsbenägenhet av oss och de vi arbetar tillsammans med. Att vi har en ödmjuk inställning i vardagen är en framgångsfaktor som hjälper oss att nå våra mål samtidigt som vi gör det på ett sätt där människorna vi arbetar med kan trivas och må bra.

KOMPETENS

Vi värdesätter kompetens högt och vi arbetar aktivt med lärande organisation och kompetens- rekrytering och utveckling. Vi har egna interna lärlingsprogram och med hjälp av våra Grundvärderingar och Lönesystem så skapar vi en kultur där alla ska vara både sändare och mottagare av kunskap och kompetenser.
En strategi vi har för att säkerhetsställa hög kompetens i våra projekt är att alla som är involverade i våra arbeten har de kravutbildningar som gäller för själva utförandet av arbetet på fältet. Det gäller alla från säljorganisation till ledning och utförare vilket skapar en väldigt hög kompetens och förståelse för vad som behövs för framgångsrika arbeten och projekt.

ENGAGEMANG

Vi premierar engagemang och starka drivkrafter hos våra medarbetare. Vi har hög yrkesstolthet och vi är väldigt kundlojala vilket i kombination leder till bra progress och kostnadseffektiva lösningar till våra kunder och partners. I komplicerade situationer och projekt med många rörliga delar är vi en drivande kraft tack vare vårt starka Engagemang och tillsammans med vår Helhetssyn hjälper vi till att skapa värde i de projekt vi arbetar i.

NYTÄNKANDE

Vi verkar både i branscher som ställer om sig och i branscher som just nu håller på att skapas.
Därför ser vi Nytänkande som en väldigt värdefull egenskap hos våra medarbetare eftersom vi behöver kunna tänka nytt för att vara med och skapa nytt.
Vi främjar nyfikenhet och en öppen inställning genom att uppmuntra till kreativitet och nytänkande och vi arbetar varje dag med Lärande organisation på alla nivåer i vårt företag.