Skip to main content

VI UNDERHÅLLER ERA VÄRDEN

SERVICE

Vi är stolta över att vara en pålitlig partner för företag i regionen och fokuserar på att vara kundens bästa vän.
Vi strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar som möter våra kunders unika behov. Vårt mål är att vara där för våra kunder när de behöver oss som mest.

Genom att välja Underhållsteknik Nord AB får du inte bara tillgång till ledande expertis och omfattande kunskap, utan också en partner som prioriterar ditt företags framgång. Vi är mer än bara ett underhållsföretag – vi är din bästa vän i att upprätthålla och förbättra din verksamhet.

VÅRA AVDELNINGAR

MEKANISKT UNDERHÅLL

Vår underhållsverksamhet har en omfattande erfarenhet av att hantera underhållsarbeten inom industrin. Vi är stolta över att erbjuda pålitliga tjänster och högkvalitativa produkter som stöder och optimerar verksamheten för våra kunder inom denna sektor.

Med en gedigen bakgrund och djupgående kunskap inom området kan du lita på att vårt team levererar pålitliga lösningar och effektiva underhållstjänster som möter de specifika behoven. Oavsett om det gäller maskinunderhåll, reparationer eller andra tekniska tjänster, är vi redo att leverera resultat och stödja er industriella framgång.

INDUSTRIFLYTT

Industriflytt är lösningen för er som strävar efter att effektivisera produktionen, installera nya maskiner eller skapa utrymme för tillväxt. Vår expertis inom industriflyttar garanterar en smidig och effektiv övergång, oavsett om det handlar om att omlokalisera produktionsanläggningar, installera avancerad maskinutrustning eller optimera produktionsytorna.

Med fokus på noggrannhet och professionalism ser vi till att er företagsflytt sker problemfritt, vilket låter er fokusera på att fortsätta driva er verksamhet med ökad effektivitet och kapacitet. Låt oss vara er partner för att säkerställa en sömlös övergång och möjliggöra framgångsrik utveckling inom er industri.

PALLSTÄLL

Vi är er partner när det kommer till pallställslösningar och erbjuder de flesta olika system som finns på marknaden. Vår service sträcker sig från att plocka ned era gamla pallställ, sätta upp nya till att besikta dem för att säkerställa att de uppfyller högsta standard.

Oavsett era specifika behov eller branschkrav är vi dedikerade och redo att skräddarsy lösningar för att optimera er lagerhantering. Med vår expertis och kvalitetssäkring kan ni vara trygga med att era pallställ är både stabila och effektiva, vilket möjliggör en smidig och säker hantering av era varor. Låt oss vara er partner för att maximera er lagereffektivitet och säkerställa en pålitlig hantering av era produkter.

KONTAKTA OSS

Välkommen att kontakta oss på Service.
Vi är här för att dela med oss av och svara på alla dina frågor. Oavsett om det gäller nya eller pågående projekt, funderingar eller andra ärenden ser vi fram emot att höra från dig och berätta mer om hur vi kan stödja ditt företag.

NILS PETTESEN
Arbetsledare & Mekaniska tjänster
+4670 – 322 20 14
nils.pettersen@underhallstekniknord.se

HÖKEN

HELHETSSYN

Helhetssyn är den första av våra grundvärderingar och den värderingen är först för oss eftersom vi tror att med en bra Helhetssyn så är det enklare för alla att kunna fatta rätt beslut. För oss leder vår Helhetssyn till att vi bättre förstår våra kunder och de utmaningar vi tillsammans ställs inför. Den förståelsen av helheten tillsammans med våra omfattande kompetens och stora engagemang gör att vi kan hjälpa till utifrån många perspektiv för att ge en så bra och komplett lösning som möjligt. Därför arbetar vi aktivt med att söka och sprida Helhetssyn både inom vår egen organisation och tillsammans med våra kunder och samarbetspartners i ett större Vi.

ÖDMJUKHET

För oss betyder Ödmjukhet att man är mjuk inför ödet. Alltså att man tar det man ställs inför på ett mjukt sätt med medmänsklighet och respekt och att man aktivt väljer att fokusera på det man kan förändra och bidra med.
Vi verkar i en väldigt föränderlig värd vilket förutsätter hög flexibilitet och förändringsbenägenhet av oss och de vi arbetar tillsammans med. Att vi har en ödmjuk inställning i vardagen är en framgångsfaktor som hjälper oss att nå våra mål samtidigt som vi gör det på ett sätt där människorna vi arbetar med kan trivas och må bra.

KOMPETENS

Vi värdesätter kompetens högt och vi arbetar aktivt med lärande organisation och kompetens- rekrytering och utveckling. Vi har egna interna lärlingsprogram och med hjälp av våra Grundvärderingar och Lönesystem så skapar vi en kultur där alla ska vara både sändare och mottagare av kunskap och kompetenser.
En strategi vi har för att säkerhetsställa hög kompetens i våra projekt är att alla som är involverade i våra arbeten har de kravutbildningar som gäller för själva utförandet av arbetet på fältet. Det gäller alla från säljorganisation till ledning och utförare vilket skapar en väldigt hög kompetens och förståelse för vad som behövs för framgångsrika arbeten och projekt.

ENGAGEMANG

Vi premierar engagemang och starka drivkrafter hos våra medarbetare. Vi har hög yrkesstolthet och vi är väldigt kundlojala vilket i kombination leder till bra progress och kostnadseffektiva lösningar till våra kunder och partners. I komplicerade situationer och projekt med många rörliga delar är vi en drivande kraft tack vare vårt starka Engagemang och tillsammans med vår Helhetssyn hjälper vi till att skapa värde i de projekt vi arbetar i.

NYTÄNKANDE

Vi verkar både i branscher som ställer om sig och i branscher som just nu håller på att skapas.
Därför ser vi Nytänkande som en väldigt värdefull egenskap hos våra medarbetare eftersom vi behöver kunna tänka nytt för att vara med och skapa nytt.
Vi främjar nyfikenhet och en öppen inställning genom att uppmuntra till kreativitet och nytänkande och vi arbetar varje dag med Lärande organisation på alla nivåer i vårt företag.