Skip to main content

Underhållsteknik Nord AB erbjuder en hel värld med skyddande produkter

Inom industrin finns svåra miljöförhållanden med angrepp på komponenter och strukturer
som kan försämra anläggningens tillförlitlighet, säkerhet och lönsamhet.Chestertons effektiva ARC produkter har överlägsna egenskaper som motverkar erosion, korrosion, nötning och
kemikalieangrepp både på metall- och betongytor.

De skyddande beläggningarna i Chestertons
ARC-serie har låg halt av VOC, 100 % torrhalt och skonar sådana ytor i industriella miljöer.

Metall:

ARC produkter för metall reparerar,
återuppbygger och skyddar all industriell
processutrustning och alla konstruktioner mot
nötande, korrosiva och kemiskt aggressiva miljöer.

 • Ger långtidsskydd
 • Ökar utrustningens livslängd
 • Minskar stilleståndstiden
 • Minskar behovet av reservdelar
 • Förenklar underhållsrutinerna

Betong:

ARC produkter för betong reparerar,
återuppbygger och skyddar alla betongkonstruktioner
mot nötande, korrosiva och kemiskt
aggressiva miljöer.

 • Ger långtidsskydd
 • Eliminerar behovet av kostsam strukturell återuppbyggnad
 • Förbättra säkerheten och minska miljöfaror
 • Förenklar underhållsrutinerna
 • Minskar stilleståndstiden

Ladda hem våra produktspecifikationer:

Underhållsteknik Nord är officiell distributör av Chesterton i Norr- och Västerbotten.

För beställning och frågor kontakta:

Tobias Holmström

Mob: 070-345 57 52

Mail: tobias.holmstrom@underhallstekniknord.se

 

Här hittar du produkterna vi vanligtvis använder till betong och metall

Betongprodukter:

ARC CS4

Mineral-Reinforced Severe Chemical Resistant Concrete Coating

​​​​​100% solids, highly chemical resistant and wear resistant, low viscosity, thin film 100% Novolac epoxy. ARC CS4 industrial coating is a concrete overlayment designed to:

 • Protect new and old concrete subject to severe chemical attack
 • Replace acid resistant til​es, chemical resistant paints and other concrete coatings
 • Apply by roller, brush, squeegee or airless or heated plural component spray

ARC CS2

General Purpose Thin-Film Epoxy Coating

​​​​​​100% solids, mineral reinforced, wear resistant, low viscosity epoxy.

ARC CS2 thin film industrial coating is designed to:

 • Protect new and old concrete subject to mild chemical and/or physical damage
 • Replace tiles, outlast paints and other concrete coatings
 • Apply by roller, brush, squeegee, or airless/heated plural component spray

Chesterton 415(E) Concrete Sealer

Tough polymer coating that seals, protects and beautifies old and new concrete, brick, rock, wood, and metal.​

Availability: EMEA Only​​

ARC 791

High-build Concrete Resurfacer Coating

​​​​​​​​100% solids, high-build, quartz (SiO2) reinforced, highly chemically resistant, modified epoxy coating that can bond to damp concrete.

ARC 791 industrial coating is designed to:

 • Resurface concrete damaged by chemical attack or mechanical stress
 • Replace acid resistant tiles, epoxy mortars, fiberglass, and conventional overlayments
 • Bond to damp concrete, making substrate impermeable for aggressive chemicals
 • Apply to vertical substrates at nominal dft of 6 mm (240 mils) using ARC 797 primer
 • Easily apply by trowel

ARC NVE

Three-Layers of Protection

​​​​​​​Three-layer system, high performance, quartz reinforced, novolac vinylester lining for concrete applications requiring extreme chemical resistance and moderate abrasion and impact protection. ARC NVE industrial coating is designed to:

 • Replac​e acid resistant tiles or overlayments of phenolic, furan, polyester, or concrete
 • Protect against concentrated acids, organic and inorganic acids, solvents, and alkalis
 • Easily apply by trowel
Metallprodukter:

ARC 855

Brush & Roll Grade, Chemically-Resistant Coating with Moderate Ceramic Reinforcement

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​100% solids, ceramic reinforced, thin film coating to protect metal against chemicals and corrosion. ARC 855 industrial coating is designed to:

 • Upgrade new and old equipment exposed to corrosion or chemical attack
 • Replace traditional coatings, special alloys, engineered plastics, ceramics, etc.
 • Apply easily by roller or brush

ARC 858

Abrasion Resistant Rebuilding and Faring Composite

​​​​​​100% solids, thick film, ceramic reinforced abrasion control epoxy compound formulated to protect metal surfaces subjected to erosion, corrosion, and chemical attack. ARC 858 industrial coating is designed to:

 • Upgrade new and old equipment exposed to abrasion, corrosion, or chemical attack
 • Rebuild surfaces with erosion resistant protection outperforming weld overlays
 • Fill grooves, pits, etc. in metal prior to overcoating with another ARC product
 • Easily apply by trowel​​​​

ARC BX1

Trowel-Grade Coating for Coarse-Particle, Severe-Sliding Wear

​​​​​​​100% solids, modified epoxy formulation, reinforced with a proprietary blend of ceramic beads and powders for severely abrasive, sliding wear environments.

ARC BX1 industrial wear resistant coati​ng is designed to:

 • Protect areas exposed to sliding abrasion
 • Resurface damaged metal in lieu of more traditional weld overlays
 • Replace ceramic tiles and rubber linings, which can disbond easily
 • Easily apply by trowel​​​​​​​​​​​​​

ARC 1 BX1

 Impact-Resistant and Severely Abrasive Wear-Resistant Epoxy Composite Coating

​​​​​​​100% solids, impact resistant, ceramic reinforced, epoxy/urethane hybrid coating for severe abrasive wear and impact resistance.
ARC I BX1 industrial coating is designed to:

 • Protect surfaces exposed to impact <50 ft lb (<68 Nm) and sliding abrasion​
 • Provide a longer lasting alternative to rubber lining and ceramic tiles
 • Resist direct as well as reverse impact forces
 • ​Easily apply by trowel​

ARC BX5

Rapid-Curing, Trowel-Grade Coating for Fine-Particle Moderate Sliding Wear

​​​​​​​​​​Rapid curing, 100% solids, ceramic reinforced, multi-component system, formulated for moderate sliding-wear and abrasion caused by fine particles.

ARC BX5 industrial coating is designed to:

 • Cure under adverse conditions with maximum adhesion
 • Quickly patch and repair worn equipment and structures
 • Easily apply by trowel

ARC S4+

Brush-Roll-Spray Applied, Severe Chemical-Resistant Coating

​​​​​​​100% solids, advanced reinforced thin film coating to protect structures against extreme chemical attack. ARC S4+ industrial coating is d​​esigned to:

 • Protect against extreme chemical attack in immersion
 • Provide extended wear resistance
 • Apply by brush, roller, airless, or plural component spraying

ARC S7

High Temperature and Chemical Resistant Novolac Vinyl Ester Coating

​​​​​​​​​​​​ A low VOC, novolac vinyl ester based, sprayable protective barrier coating for high temperature, chemical exposures where thermal cycling conditions may be present. ARC S7 industrial coating is designed to:

 • ​Resist thermal cycling conditions up to 180°C (350°F)
 • Resist a wide range of inorganic as well as organic acids and hydrocarbon based chemical compounds
 • Easily apply by airless spray system

ARC BX2

 Trowel-Grade Coating for Fine-Particle, Moderately Abrasive-Sliding Wear

​​​​​​100% solids, modified epoxy formulation, reinforced with a proprietary blend of ceramic beads and powders for fine particle, abrasive sliding wear environments. ​

ARC BX2 industrial wear-resistant coating is designed to:

 • ​Protect areas exposed to moderate sliding abrasion
 • Resurface damaged metal in lieu of more traditional weld overlays
 • Replace ceramic tiles and rubber linings which can more easily disbond
 • Easily apply by trowel​​​​​​​​​