Skip to main content

Underhållsteknik Nord AB erbjuder en hel värld med skyddande produkter

Inom industrin finns svåra miljöförhållanden med angrepp på komponenter och strukturer
som kan försämra anläggningens tillförlitlighet, säkerhet och lönsamhet.Chestertons effektiva ARC produkter har överlägsna egenskaper som motverkar erosion, korrosion, nötning och
kemikalieangrepp både på metall- och betongytor.

De skyddande beläggningarna i Chestertons
ARC-serie har låg halt av VOC, 100 % torrhalt och skonar sådana ytor i industriella miljöer.

Metall:

ARC produkter för metall reparerar,
återuppbygger och skyddar all industriell
processutrustning och alla konstruktioner mot
nötande, korrosiva och kemiskt aggressiva miljöer.

  • Ger långtidsskydd
  • Ökar utrustningens livslängd
  • Minskar stilleståndstiden
  • Minskar behovet av reservdelar
  • Förenklar underhållsrutinerna

Betong:

ARC produkter för betong reparerar,
återuppbygger och skyddar alla betongkonstruktioner
mot nötande, korrosiva och kemiskt
aggressiva miljöer.

  • Ger långtidsskydd
  • Eliminerar behovet av kostsam strukturell återuppbyggnad
  • Förbättra säkerheten och minska miljöfaror
  • Förenklar underhållsrutinerna
  • Minskar stilleståndstiden

Ladda hem våra produktspecifikationer:

Underhållsteknik Nord är officiell distributör av Chesterton i Norr- och Västerbotten.

För beställning och frågor kontakta:

Tobias Holmström

Mob: 070-345 57 52

Mail: tobias.holmstrom@underhallstekniknord.se